Zpívání u jesliček, Lovčice 2017
Zpívání u jesliček, Lovčice 2017

Kronika (převážně nevážně) - 2018

Esi si bystré, tož víš, že rok 2018, nekerý věci se eště nestaly a ty co se staly eště nésó promlčený a tož je jasný, že sem nemožeme nic dat :)