Zpívání s beranem, Vacenovice (2014)
Zpívání s beranem, Vacenovice (2014)

Martinské hodové zpívání Kobylí (11.11.2017)