Posezení u cimbálu, Lovčice 2022
Posezení u cimbálu, Lovčice 2022

Pořízení nových krojů z dotace JMK

Každý mužský pěvecký (folklorní) sbor prezentují hlavně dvě devizy - zpěv a tradiční lidový oděv (kroj). Při cestách do bližších i vzdálenějších krajin je kroj to, podle čeho si vás účastníci folklorních akcí zapamatují nejvíce. Jednotná vizáž a folklorní čistota by měla být cílem každého ze souborů, nicméně ne vždy je tato meta dosažena. V našem sboru oblékáme kroje, které si v různých fází života nechali vyrobit jeho nositelé (tedy členové sboru). Kroje tak vypadají dle toho, jaké bylo v dané době povědomí o podobě kroje (který se v mnoha případech nedochoval), jaké byly v dané době dostupné materiály v jaké životní fázi se nositel nacházel (bohatě / střídmě zdobené) i dle toho, kolik byl jeho majitel do výroby ochoten investovat. Na rozmanitosti krojů má v neposlední řadě svůj podíl také to, že ne všichni členové mužských sborů jsou z naší vesnice.

Od počátku se snažíme pátrat po původní podobě kroje (resp. různých typů krojů), který se v našem kraji nosil, a postupně se mu také snažíme vdechovat život. Tato bohulibá činnost je, bohužel, velmi finančně náročná a debaty o tom, že si všichni necháme vyrobit určitou krojovou součástku jsou tak poměrně problematické.

V tomto ohledu se stal přelomovým počátek roku 2018, kdy jsme zaznamenali informaci, že Jihomoravský kraj vypisuje dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018. Nastudovali jsme detaily a dohledali si v historii schválených projektů z minulých let, že byly podpořeny i projekty, které měly za cíl pořízení krojů. Vytovřili jsme projekt Pořízení a obnova krojů členů Mužského sboru Lovčice, na základě kterého jsme získali dotaci ve výši 54.000 na spolufinancování nákladů na pořízení a obnovu krojů, kdy částka mohla představovat max. 50% uznatelných výdajů (jinými slovy, museli jsme celkově proinvestovat alespoň 108.000 abychom si mohli nárokovat celou částku dotace).

Dotace nám byla v dubnu 2018 schválena a tento fakt se stal hybným motorem našich aktivit. Vzhledem k tomu, že náš spolek nedisponoval téměř žádnými volnými finančními prostředky, dohodli jsme se, že částku 54.000 Kč doplníme z naší strany o stejnou částku formou členských příspěvků (v úměře s tím, komu bude daný kroj výsledně sloužit). Sepsali jsme si nejnutnější krojové dopňky které bychom v této fázi rádi pořídili a oslovili několik výrobců krojů. Na většině zakázek se nám podařilo domluvit s paní Kršovou ze Šardic, která nám slíbila do konce roku vyhotovit vyšívané košile, vyšívané opasky, sukenné kalhoty, třaslavice a také lajbl. Dohodli jsme se na požadovaném množství, přijeli si na míry, potvrdili objednávku. Kromě výše uvedených součástí jsme si dále nechali zhotovit 2 páry krojových bot a jeden klobouk.

Několik let jsme si také pohrávali s myšlenkou, že bychom si "do budoucna" rádi pořídili bohatýrské kožichy "duběňáky" vyrobené z pravé ovčí kůže a vlny, které se u nás v minulosti také hojně nosily. Cena za pořízení (30.000 Kč za jeden dubeňák) nás ale dlouhou dobu nechávala pouze u myšlenek. Jsme rádi, že díky dotaci už můžeme hovořit v minulém čase. V průběhu roku se nám podařilo pořídit 2 kusy těchto skvostných kabátů, ve kterých jste nás mohli vidět několikrát v průběhu Vánoc (koncerty v Bukovanec, Ostrovánkách, koledování v domě pro seniory ve Stavěšicích, koledování u Vánočního stromu, štěpánské obchůzce i zpívání u Betléma v Lovčicích). Ve většině dalších zhotovených krojových součástí jsme se objevovali v průběhu roku, v některých se objevíme až v následujícím letním období (třaslavice, patřící k letnímu kroji).

Věříme, že se nám v  dalším období podaří rozšířit nejenom počet kabátů dubeňáků, ale i jiných součátí a také že se nám podaří vdechnout život rekonstruované pánské kordulce, ke které jsme bohužel doposud nenašli vhodného zhotovitele.

 

Celkový soupis krojových součástí spolufinancovaných prostč. dotace Jihomoravského kraje:

6ks košile vyšívaná

3ks sukenné kalhoty

5ks třaslavice

3ks vyšívaný opasek

1ks korpus klobouku (dozdoben svépomocí)

2ks kožich dubeňák

2páry vysokých bot