Vánoční zpívání, Vacenovice (2012)
Vánoční zpívání, Vacenovice (2012)

Setkání u Vánočního stromu (23.12.2017)