Zpívání s beranem, Vacenovice (2014)
Zpívání s beranem, Vacenovice (2014)

Setkání u Vánočního stromu, Lovčice (23.12.2016)