Za Rohatcem za dědinú, Rohatec 2016
Za Rohatcem za dědinú, Rohatec 2016

Setkání u Vánočního stromu, Lovčice (23.12.2016)