Zpívání s beranem, Vacenovice, 2019
Zpívání s beranem, Vacenovice, 2019

VIII. posezení u cimbálu (13.07.2019)