Zpívání s beranem, Vacenovice, 2019
Zpívání s beranem, Vacenovice, 2019

VII. posezení u cimbálu, Lovčice (14.07.2018)