Ej už nás vezú v okutém vozi, Hody Ostrovánky, 2015
Ej už nás vezú v okutém vozi, Hody Ostrovánky, 2015

Aktuálně

Setkání u végrova kříže bylo zrušeno

Z důvodu nepříznivého počasi se plánované setkání u Végrova kříže nekoná. Na náhradním termínu jsme se bohužel nedohodli a tak se snad u Végrova kříže sejdeme zase v příštím roce.

 

Plakát - Setkání u Végrova kříže

Setkání u Végrova kříže - Neděle 24.9.2017 (30.6.2017)

Posezení u cimbálu máme úpěšně za sebou a můžeme se tak soustředit na další akce, které nás v tomto roce čekají. Mezi ty, na které bychom Vás rádi pozvali, patří jednoznačně setkání u Végrova kříže. Vám, kteří se setkání pravidelně účastníte nemusíme jistě tuto událost dlouze popisovat. Vám ostatním, kteří jste doposud neměli možnost se setkání účastnit, se pokusím tuto událost v krátkosti nastínit. 

Végrův kříž se nachází na pomezí loveckého a věterského katastru a je významným památníkem společné historie obou obcí. V dávných dobách, kdy Věteřov neměl svůj vlastní kostel, chodili okolo tohoto kříže farníci (za každého počasí) do kostela v Lovčicích. Végrův kříž se na svém místě nacházel do roku 2004, kdy byl kvůli svému špatnému stavu odstraněn a přemístěň ke hřbitovu do Věteřova. V roce 2012 se podařilo kříž rekonstruovat (David Zálešák z Věteřova) a v témže roce proběhlo jeho slavnostní vysvěcení.

Abychom si připomínali symboliku a historický význam Végrova kříže, dohodli jsme se spolu s věterskou farností a mužským sborem, že se na tomto místě budeme vždy kolem svátku Sv. Václava scházet. V letošním roce uběhne již pět let od vysvěcení rekonstruovaného kříže a jako skromnou oslavu bychom okolo něj chtěli vysadit stromy přátelství (jeden strom by měl symbolizovat obyvatele Lovčic, druhý obyvatele Věteřova). 
Předběžný termín setkání je stanoven na 23.9. a s blížícím se datem se jistě upřesní. Na místě bude pro "poutníky" nachystáno dostatek míst k sezení a také občerstvení. Využijte tedy této ojedinělé příležitosti, kterou nám dává umístění i historický význam Végrova kříže a přijďte s námi prožít příjemné zářiové odpoledne.