Setkání sborů Žarošice, 2019
Setkání sborů Žarošice, 2019

Lovčice v historických fotografiích

Fotografie z doby Rakouska Uherska (cca 1910 - 1918)